Međužupanijski stručni skup nastavnika zdravstvene njege “Izazovi zanimanja medicinskih sestara i tehničara iz kuta medicine rada i dozimetrije zračenja”

Main Article Content

Sanja Stipičević

Article Details

How to Cite
STIPIČEVIĆ, Sanja. Međužupanijski stručni skup nastavnika zdravstvene njege “Izazovi zanimanja medicinskih sestara i tehničara iz kuta medicine rada i dozimetrije zračenja”. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, [S.l.], v. 68, n. 4, dec. 2017. ISSN 1848-6312. Available at: <https://arhiv.imi.hr/index.php/arhiv/article/view/888>. Date accessed: 25 may 2018.
Section
Addendum